Öldürücü virüs dünyayı kasıp kavururken, uzmanlarca çeşitli korunma yöntemleri ileri sürülmekte ve en pratik korunma yolu olarak ellerin sık sık yıkanması tavsiye edilmektedir.

İslam bunu 14 asır önce çözmüştür. Hem de günde beş kez dışarıyla doğrudan teması olan organların yıkanmasını emrederek:

"Siz ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü, ellerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın ve ıslak ellerinizle başınızı meshedin ve bileklere kadar ayaklarınızı da yıkayın... "(Maide:5/6)

Ayette görüleceği üzere Yüce Allah; insanoğluna en etkin ve en pratik temizlik olarak günde beş kez namaz abdestini emir buyurmuştur.

 Abdest, dışarıyla doğrudan teması olan organların tertemiz yıkanması demektir. Abdest almanın insanoğlu üzerinde Biyolojik ve psikolojik faydası pek çoktur.

Abdestte yıkanan organların fiziksel temizliği dokunma ile meydana gelen enerji transferinin nötürleşmesini sağlar.  Ayrıca psikolojik olarak abdestli bireyin moral değeri yüksek olacağından kendisini sürekli güçlü hisseder ve şunu da bilir ki, "Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever."(Al-i İmran:3/159)

Ayetteki sıralamaya göre abdestin faydalarını şöyle açıklayabiliriz:

Gözler ve kulakların da üzerinde bulunduğu yüz tam anlamıyla dışa açık bir organdır. Yüzün yıkanması görme, duyma ve tatma organlarının yıkanarak fiziksel nötürleşmesini sağlar.  Kulaklar, gözlerle birlikte dışarıdan gelen frekansları algılar.

Abdestte Yıkanan gözler ve kulaklar algılanan frekansları tertemiz eder. Böylece abdestli gözler şeytanın "bak"  dediği yerden değil, Allah'ın "bak"  dediği yerden bakar. Abdestli kulaklar da aynı şekilde her daim doğru ve güzel olanı duyar ve iyiyi algılar.

En çok dış teması olan ellerin dirseklerle birlikte yıkanması, dokunma ile yapılacak olan enerji transferinin nötrleşmesini gerçekleştirmiş olur.

Başın meshedilmesi, saçlarda biriken olumsuz enerjiyi yok eder. Hanefi ve Şafiilerce başın dörtte birini meshetmek farz, tamamını meshetmek sünnettir. Malikî ve Hanbelî mezhebine göre başın tamamının meshedilmesi farzdır. Bu görüş abdestin ruhuna daha uygundur.

Ayaklar vücudun yükünü çeken en önemli organlardır. Bütün bir vücudun negatif enerjisi ayaklarda toplanır. Yıkanan ayaklar vücudun tüm negatif enerjisini boşaltıp atar.

Güzelce abdest alarak maddi ve manevi arınma seansından sonra tertemiz ve yüzde yüz nötrleşmiş bir bünye ile; inen vahyin çıkan karşılığı ve nüzüle karşı Mü'minin mîracı olan namaza başlamış oluruz.

Namaz için günde beş vakit abdest alanlarda kirden, mikroptan eser kalmaz. Ayrıca abdest insana ruhsal ve fiziksel rahatlık sağlar, öz güvenini artırır. Abdest insanın yaratılanlara ve yaratan Rabbine karşı daha duyarlı olmasını sağlar. Bu nedenle sabah evden çıkarken abdest almak topluma nötrlenmiş olarak katılmayı, akşam eve gelince abdest almak ta tolumun negatif enerji yüklemelerinin boşaltılmasını sağlamış olur.

Abdest, hem dinî ibadete vesile, hem de sağlığı korumaya sebeptir.

"Allah en hayırlı koruyucudur; zira O, merhametlilerin en merhametlisidir."(Yusuf:12/64

Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki;

"Müslüman ve Mü'min bir kul abdest alınca; yüzünü yıkadığı zaman gözleriyle işlediği günahlar suyun damlalarıyla dökülür gider. Ellerini yıkadığı zaman elleriyle işlediği günahlarını su damlaları yok eder. Ayaklarıyla işlediği günahlar da ayaklarını yıkayınca akıp gider. Böylece o kimse günahlardan temizlenmiş olur." (Müslim, Taharet:32)

"Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdesttir."(Tirmizi, Taharet:1)

"Öfke şeytandandır, şeytan ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülür. Biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın."(Ebu Davud, Edeb: 4)

İslam varlığımızın ve yaşamamızın tek güvencesidir.

Abdest ile korunalım, namaz ile arınalım.

M. Sait Tandoğan