YENİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Ferizli Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ilk olarak meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Yoklamanın ardından gündeme geçildi. Maddeler okunu kabul edildi. Bir madde ilave edildi.

Ocak – 2020 ayı Belediye Meclisi toplantısında 12 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemi:

Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda; 1, 2 ve 3. maddeler İmar Komisyonu’ndan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. 9. Madde hukuk komisyonuna, 11. Madde ise imar komisyonuna oybirliği ile havale edildi. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Maddeler oybirliği ile kabul edildi.

Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğünün 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun 90 ve 91. Maddeleri gereğince 2020 yılı için oluşturulacak olan Gayri Menkul Teşekkülünde görev yapmak üzere asil üye olarak Mutlu Bülbül, yedek üye olarak ise Kemal Şahintürk oybirliği ile seçildi.

Meclis toplantısında yeni dönem Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylamanın ardından komisyona, Mehmet Tunç, Abdurrahman Kaşkaş, Ruhi Şenol, Zekeriya Karadeniz ve Abdullah Efiloğlu seçildi.

Maddelerin kabulünün ardından Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, alınan kararların Ferizli’ye hayırlı olmasını dileyerek hassasiyetlerinden dolayı meclis üyelerine şükranlarını sundu. Meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.