Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Regâip, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir.

“Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.

Bu gece yapılabilecek ibadetlere gelince:

Regaip kandilinde yapılması tavsiye edilen ibadetler:

1. Oruç tutmak

2. Kaza ve nafile namazları kılmak

3. Kur'an okumak

4. Dua etmek

5. Tövbe-İstiğfar etmek

6. Salavat getirmek

7. Sadaka vermek

8. Hamd etmek 

9. Allah'ı çokça zikretmek