MEVLİD KANDİLİ’NDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN DUA VE İBADETLER:

1-      SALAVAT GETİRMEK :  

Ayet-i kerîmede buyrulur: “Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!”    (el-Ahzâb, 56)

2-      KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK:

 Peygamber Efendimiz: “Namaz, gözümün nûrudur.” Demişlerdir. Allah(cc) dostları bu gecelerde;  namaz kılmanın önemine dikkat çekmişlerdir. Borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye edilir.  Kaza namazı olmayanların nâfile namaz kılınabiliceği bildirilmiştir.

3-      KUR'ÂN-I KERÎM OKUMAK:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.”  Diyor sevgili peygamberimiz. Bu gece çok okumalıyız.

4-       TEVBE İSTİĞFAR ETMEK:

 Bir Müslüman her gün, günahlardan pişman olarak tevbe etmelidir. Bu geceki  Mevlid Kandili ;tevbe etmeye vesile olan müstesna gecelerdendir.

Hazret-i Peygamber: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim...” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

5-      DUA ETMEK:

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur ki: “(Ey Resûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir..” Dua; inanarak, umarak, tüm benliğini vererek, ve korkarak yapılır.

6-      SADAKA VERMEK:

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermek  kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza eder. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

GECENİZ MÜBAREK OLSUN.