Nerde bir mera görsem dikkatle bakarım. Ne acıdır ki: Gördüğüm hiçbir mera bakımlı değil.

Oysa Sakaryada ne güzel topraklar mera diye arılmış...

Hemen hepsi bakımsız ve diken içinde...

Tarım müdürlükleri ne iş yaparlar? Bu onların görevi değilse kimin işidir?

Artık belediyeler de bu işlerle ilgilenmeli deyil mi?

Örneğin bundan 5- 6 yıl önce Seyifler merasının dikenleri koprılmış mera düzgün bir hale getirilmişti. Şimdi Yi ne diken içinde. Otlayan mal da var. 

Hadi devlet bakmadı. Köylü bu işe bakamaz mı? 

Bir İnebk On takoz... 25 kg/gün süt veriyor. Bu serveti adam dikenler arasına salar mı?