Cebrail (as)'ın C si, Azrail (as)'ın A sı, Mikail (as)'ın M si, İsrafil (as)'ın İ si.

Allah(cc), insanları toplu yaşamak için yaratmıştır. Gönderdiği Peygamberler ve kitaplarla da bu toplu yaşamanın güzellikle olmasının kurallarını vaz etmiştir.

CAMİLER; toplum olarak yaşamanın odak noktalarıdır. Din görevlileri ise genelde bu mekanlarda bulunurlar.

Müslümanlar haftada en az bir defa bu mekanlara uğramak ve din kardeşliklerini pekiştirmekle yükümlüdürler. Ayrıca sorunlarına genel çözümler buralarda hutbe şeklinde anlatılır. 

Diyanet işleri başkanımız Sayın Ali Erbaş'ın hafta münasebetiyle yazdığı yazının son paragrafını  aşağıya alıyorum. Camiyi güzel anlatmışlar.   

"Bugün ülkemizdeki seksen bini aşkın camimizin her biri aynı zamanda bir ilim ve eğitim müessesesi, irşat ve irfan merkezi olarak görülmelidir.

Başta hutbelerimiz olmak üzere vaazlar, cami dersleri, akaid, fıkıh, tefsir, hadis sohbetleri, camilerde Kur’an öğretimi ve benzeri çalışmalar, tarih boyunca olduğu gibi cami ve mescitlerimizin asli fonksiyonlarından birisi olarak kabul edilmelidir.

Peygamber efendimiz zamanında olduğu gibi kadınlar, gençler, çocuklar ve toplumun tüm katmanları ve bireyleri aynı imkân ve rahatlıkla camilerimizdeki vaaz, sohbet ve cami derslerine katılmalıdır.

Din görevlisi hocalarımız ve aziz milletimizin her ferdi; bu bilinçle mescit ve camilerimizi sahih dinî bilginin muhkem kaleleri, üstün insanlık nizamının öğretildiği ahlak mektepleri olarak görmeli ve iyi değerlendirmelidir.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ

İlçemizde de hafta münasebetiyle bir takım mühim faaliyetlerde bulunuldu.

Müftümüz Sayın Bedri Sinan Yazıcı bunları bir Face yazısında dercetmişler. Onları da özetlersek;

1- Hafta dolayısıyla; emekli imamlar hatırlanmış ve kendileri ziyaret edilmiş. 

2- Camilerde konu hakkında vatandaşı aydınlatıcı vaazlar yapılmış.

3- Protokol ziyaretlerinde bulunulmuş. 

4- Mevlit ve Kur'an tilvet edilmiş.