Nadide Hanımın demeci şöyle:

"Engelliler Birlik Federasyonu olarak yıllardır engelli hakları için çeşitli çalışmalar yürütüyor, engellilerin hayata eşit ve özgür katılımını önemsiyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Farkındalık oluşturmak için programlar yapıyor, demeçler paylaşıyor, bunun akabinde engelliler için yasalar değişmeli ve hayata geçirilmelidir diyoruz.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız yaşamaktadır. Erişilebilirlik, bağımsız yaşam, katılım gibi hakları güvence altına alan ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanması oldukça önem arz etmektedir. Hiç kuşku yok ki, son 15-20 yıl içerisinde ülkemizde engelli haklarıyla ilgili önemli mesafeler kat edilmiştir.

Engelliler Yasası’nın 2005 yılında kabulünden sonra 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girerek ulusal mevzuatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Engellilere ilişkin mevzuat, bazı eksiklikler olmakla birlikte önemli oranda tamamlanmıştır.

Bugün sorun, esas itibariyle bu mevzuatın hayata geçirilmesi ile ilgilidir. Mevzuatımız ne denli gelişkin olursa olsun engellilerin hayatında değişiklik yaratamıyorsa bir anlam ifade etmemektedir. Ne yazık ki, yasaları uygulayan kurumların ve bürokratların engellilerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmayışı; fiziksel çevreye, ürünlere ve hizmetlere erişimin önünde ciddi engeller yaratmaktadır.

Engelliler Haftası’nda Engelliler İçin Erişilebilir, Yaşanabilir Bir Türkiye İstiyoruz! Sadece özel günlerde, haftalarda değil; engellileri her zaman gören ve gözeten, duyan ve duyuran, hatırlayan ve hatırlatan, anlayan ve anlatan bir yaklaşımın benimsenmesini istiyoruz."

       Engelliler Federasyonu Başkan NADİDE DÜLGER