Bu cümleden olarak akşam ilk toplantıyı Abdurrezzak köyünde yaptı. Burada yoğun ilgi gördü.

Bitkisel üretim destekleri, münavebeli ekim ve tarım sigortası tarsim konularını anlattı. Veterinerler de hayvancılık konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Münavebeli ekim, halkımızın yabancı olduğu bir durumdu. Buna göre bir tarlaya üç yıl aralıksız aynı ürün ekilirse; destek ödenmiyor.  Yani devlet diyor ki: Ürünleri değiştir toprağın yapısı bozulmasın.

Daha sonra Veteriner Hekim Ramazan ATASEVER; hayvan alım-satımı konusunda dikkat edilecek hususları anlattı. Brusella ve şap hastalıkları konularında bilgiler verdi.

Yine Veteriner hekim Cüneyt KURT ise; hayvan desteklemeleri konusunu anlattı.

Daha sonra soru- cevap kısmına geçildi. Üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

Köylüler adına muhtar HALUK ONAY; bu tip toplantılardan memnun olduklarını söyledi.Ve teşekkür etti.