Anadolu, bu yurtlarından sürgün edilmiş insanlardan, bu uzun yolu bitirebilenleri... Bu yorgun göçmenleri; yoksul ve yaralı bağrına basar. Yurtlandırır. 

Uzun sürmez ağıtlar... Vahlar... Ahlar... Bu cefakar insanlar, buralarda yeniden çiçek açarlar... İçli Rumeli türküleri tütmeğe başlar bacalar... 

İşte bir rumeli göçmeni köyümüzün, NALKÖY'ümüzün çocuğu olan Pr. Dr. Mutafa İSEN hermşehrimiz; bu koparılışın ve anayurtta yeniden çiçeklenmenin  hikayesini yazmış. 

Eser; "Bir Muhacir Köyünün Hikayesi NALKÖYÜ" adıyla  KAPI yayınları tarafından yayımlanmış.

Tanıtım yazısı şöyle:

Türü: Edebiyat 

Uzun yıllar akademinin, bürokrasinin ve siyasetin içinde  olan Prof. Dr. Mustafa İsen’in bu çalışması; bir muhacir köyünün anatomisi niteliğindedir.

Türkiye’de muhacir kime denir? Osmanlı’dan günümüze nerelere yerleşmişler? Beraberlerinde getirdikleri kültürlerini nasıl korumuşlar? Sonrasında Türkiye’de başlayan hızlı değişim dalgasıyla nasıl dönüşmüşler? 
Ve bunlar gibi birçok sorunun cevabını anlamak için 1960’lardan günümüze Nalköyü ve civarını, İsen’in kaleminden dinlemek yeterli olacaktır. 181 sayfa, karton cilt. 1.baskı 30.10.2019

Hemşehrimizi tebrik eder uzun ömürler dileriz. varolsun

YORUM: Gerek bilim adamlığı, gerek siyasi kişiliği ile; değil

Ferizli,  Sakarya'da bir ağırlığı olan Hemşehrimize Ferizli olarak bir güzelliğimiz olacaktır inşallah.