Tarım, Süt Birliği, Sosyal yadım vakfı, Gençlik Spor  ne alemde?

Bu saydığımız kurumlarda yönetim sorunları var mı? Yok mu? Bunların  işleyişleri normal mı? Ya da Fransızca deyimiyle etik kurallara göre mi?  (Etik =  iş ahlakı)

İlçemizde de bir etik kurulu var. Bu kurul kamu birimlerinin işleyişini değerlendirir... Bu kurul şimdiye kadar hangi çalışmaları yapmıştır? Bir birimle ilhili düzenleyici karar  almış mıdır? Almamış ise; bu kurulu göreve göreve çağırmak hakkımız deyil mi?

Son zamanlarda kamu vicdanını zedeleyen bazı ETİKSEL durumları özetleyelim:

·         Taım tkurumu: Yöneticisi daire  çalışanları tarafından mı şikayet edilmiş?  Bakanlık müfettişleri; Yöneticiyi ve iki çalışanını açığa almış mı? Soruşturma sürüyor mu? İşin adli yanı da var mı? Para yanı var mı? ( Yöneticisi ilçe etik kurulu üyesi.) 

·         Tarimın haberiyle ilçe çalkalanırken birde baktı ki; Sosyal Yardım Vakfından ses geldi…

 ·         Sosyal yardım vakfının yöneticisi 4 ay önce göz altına alındı. Geri gelince müdürlüğü - bir nedenle -  geri verilmedi? Müdürlüğü verilmediği halde  4 aydır yine; müdür maaşı mı aldı? Niçin ?

Bu kurumun Yüksek okul mezunu iki çalışan ve bir Lise mezunu çalışan var mı? Bu çalışanlardan biri müdür olabilme şartları  taşımıyor mu ki; müdürlük ilkokul mezunu şoföre verildi mi? Daha sonra yukarıya görüş  soruldu mu?

Müdür olmadığı halde müdür maaşı alan yönetici bu parayı hak etmedim demedi mi? Niçin? Şimdi bu kardeşimiz 6 ay ücretsiz izine ayrıldı mı? Olabilir.

·         Yüzlerce üyesi olan süt birliği tabelayı indirmiş mi? Şimdi birkaç yüz üye mi kaldı?  Aylık üretici süt icmallerini yapıp köylünün devlet desteği almasını sağlayabiliyor mu?

Başka pek çok ilçede aynı mevzuata göre süt birlikleri tıkır - tıkır çalışırken bizim ki niye geriledi. Kaç kişi çalışıyordu? Parasını alamayan var mı? Çalışanlara bordro düzenlenip sigorta primleri yatmış mı? Kesintisiz maaş  alan var mı? Kim? Köylü niye birlikten ayrıldı da Sinanoğlu kooperatifine geçti.

Birliğin ne kadar borcu var? Bu birlik ne olacak? Tasviye mi edilecek? Yoksa ayağa nasıl kalkacak? Varsa yanlışlar yapanın yanına kar mı kalacak.

·         Bu saydığım meseleler etik kurulunun çalışma sahasına girmez mi? Girerse bu konuda kurul bir çalışma yapacak mıdır?

Not:

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç:

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

FERİZLİ İLÇESİ ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 Başkan :   Hakan Yavuz ERDOĞAN   -Kaymakam

Üye :        Nurettin DEMİR    - İlçe Yazı İşleri Müdürü

Üye :       Ayşegül KALELİ    -  İlçe Malmüdür V.

Üye :        Ayşe NORTÇU      -  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü V.