"De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, beni izleyin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın! Zira Allah Çok bağışlayandır, eşsiz merhamet kaynağıdır.

De ki: Allah'a ve Elçisine itaat edin! Yok eğer itaatten yüz çevirirseniz, iyi bilin ki, Allah nankörleri sevmez."(Al-i İmran:3/31-32)

Sevdik seni Ey gönüller sultanı, inadına sevdik seni!
İnsanlığı korkutan, inleten Firavunlar'a, Hamanlar'a inat sevdik seni!
Çağı titretenler, çatlasalar da patlasalar da ey Nebi sevdik seni!
Tağutlara, şeytanlara, Karunlar'a, Belamlar'a rağmen sevdik seni!
Şahadet ettik Allah'dan başka ilah olmadığına, senin de kul ve Elçiliğine,

Ve yine şahitlik ettik alemlere Rahmet olarak gönderildiğine,
Şahit olduk Elçi geldiğine Ey Nebi, Elçiler gönderdiğine..
Ve inandık yüce dostlar meclisine göçtüğüne
Aşkı-Sevgiyi ey Nebi bize sen öğrettin,

Mahlukat ağacının tohumu muhabbeti sen öğrettin.

Kula kulluğu değil, Allah'a kul olmayı sen öğrettin.
Kullar gibi yaşadın ve sonunda kul gibi göçtün

Karşında tiril tiril titreyen bir köylüye;
"Çekinme! Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum"
Demiştin ey Nebi, demiştin de gönülleri fethetmiştin!

Alemlere rahmet olduğun halde (21/107) namaz kılmaktan ayakların şişerdi..
"Neden bu kadar helak ediyorsun kendini? diye Aişe'n sorunca:
"Ey Aişe, Ben Rabbime çok şükreden kul olmayayım mı?" cevabın gelirdi.

Bunun için Allah "Muhteşem bir ahlak üzere olduğunu (68/4) ilan etti!

Güvendik sana, inandık ey Nebi! Çünkü sana Allah güvendi;
Sana düşmanların bile güvendi

Hepsi birden ittifakla sana "El-Emin" adını verdiler...
Dua ettin seni öldürmek isteyen Mekke'lilere,
"Onları affet, Onlara hidayet ver, çünkü onlar bilmiyorlar!"
Diye dua ettin de kısa zamanda hidayete erdiler...

Taif yolculuğundan eli boş kan-revan içinde dönerken;
"Eğer bana gazaplı değilsen, çektiklerime aldırmıyorum" derken,
Ne kadar yüce, ne kadar asil, ne kadar büyüktün!

Ve senden öğrendik bağlılığı, özveriyi, sadakati;
Allah için sevmeyi, Allah için yermeyi senden öğrendik...
Kötülüğe, kötüye, batıla, zulme direnmeyi senden öğrendik...
Zorbalığa, hainliğe, alçaklığa, kalleşliğe, karşı koymayı da!
Kahpeliğe, Nemrutluğa, şeytanlığa buğz etmeyi senden öğrendik!
"Vallahi ey amca! güneşi sağ, ayı da sol elime verseler,
Yine de davamdan vaz geçmem!" diyecek kararlılığı senden öğrendik!
Biz seni sevdikçe birileri öfke ve kininden çatlıyormuş; Ne Gam!
Sevdik seni ey Şanlı Peygamber!

Sen bize öz varlığımızdan, ana-baba ve en yakınlarımızdan daha yakınsın!
Seni, bizi yaratan ve seni bize şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderen buyuruyor;

"Peygamber inananlara öz varlıklarından daha öncelikli gelir...
Onlara baba gibi olduğundan eşleri de onların anneleridir..."(Ahzap:33/6)

Ve sen buyurdun ey Şanlı Peygamber bu ayeti açıklarken;
"Sizden biri beni kendisine öz varlığından, malından, evladından ve herkesten,
daha çok sevmedikçe gerçek imana ulaşamaz."( Buhari, İman:7)

"Sen ey peygamber! sen bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcısın!"(ahzap:33/45)

Bu aleme sahip olmak için değil, şahit olmak için geldiğimizi de senden öğrendik! 
Sen, Ey Şanlı Nebi! kainatın tek sahibi ulu Allah sana şunu öğütlüyor;
"De ki: Elbet ben de sizin gibi ölümlü bir insanım; 
Bana İlahınızın bir tek olduğu vahyolunuyor;
Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, imanına layık işler yapsın,

"Ve Rabbine kulluk ederken hiç bir şeyi O'na ortak koşmasın!"(Kehf:18/110)

"Ey Peygamber! De ki: " Ben de yalnızca sizin gibi ölümlü bir insanım!
Bana İlahınızın tek bir İlah olduğu vahyediliyor, ona yönelin ve af dileyin!
Yazıklar olsun Allah'tan başkasına İlahlık yakıştıranlara!"(Fussilet:41/6)

Sen beşer Peygamber, ama önder Peygamber, örnek Peygambersin...
Yoluna canımız feda ey Nebi! Seni her şeyden ve herkesten çok seviyoruz!

"Doğrusu Allah'ı ve ahiret gününü arzulayan ve onu sürekli anıp yüceltenler için;
Allah Elçisi; sarsılmayan imanı, tertemiz ahlakı, fedakarlığı, cömertliği,
Cesareti, kararlılığı, çalışması ve gayreti kısaca yaşadığı kulluğu, 
Ve her şeyi ile gerçekten size mükemmel bir örnek teşkil eder...
Hem şahsen kendisi, hem de yetiştirdiği altın nesli herkese örnektir."(Ahzap:33/21)

Ey Şanlı Nebi! Biz Hamd etmeyi, İbadeti ve duayı da senden öğrendik...
Senin Hamd ettiğin gibi Allah'a hamd ediyor, dua ve ibadet ediyoruz...
Sana gönülden salat ve selam ediyoruz.
Senin Ehl-i Beytine, Senin dostlarına selam ediyoruz...
Cümlesine rahmet ve hak rızalığı diliyoruz...
Salat-ü selam, Tahiyyat-ü kiram, Binlerce ihtiram sanadır Efendim!

                                                                            M.SAİT TANDOĞAN