Bizans döneminde yapılan Stratejik bir noktada, Karadeniz-Adapazarı yolu üzerinde olasılıkla Çarksuyu ve Sakarya Nehri üzerindeki köprülerin güvenliğini sağlamak amacıyla her iki akarsuya da çok yakın bir noktada kurulmuş yaklaşık 80x80m. Boyutlarında küçük bir kaledir. Çark suyunun Sakarya nehrine birleştiği yerde Seyifler kalesi.( bu metin ve resimler Ferizli Kaymakamlığı internet sitesinden kopyalanmıştır )

 Kalenin yeri Ferizli Gölkent yolunun ikinci kilometresi kenarında Göksu ile Sakaryanın kavuşum noktasına 500 metredir Tarihini birileri yazar. Bu gidişle yakında bu kalenin yerinde yeller esebilir Şöyle ki:

1- Kaleyi sarmaşıklar kaplamış kaç yıldır kimse oralı olmadı. Sarmaşık kaleyi yer bitirir.

2- Kalenin etrafına uzaylılar kavak dikmişler. Birkaç yılsonra kale gözükmez.

Kısaca teklifimiz o dur ki :

1- Bu kalenin kadastral çapı çıkarılıp sınırları belirlenmeli ve etrafı çevrilmeli.

2- Bu sarmaşıklar ayıklanmalı.

3- İlçemizin tek tarihi eseri olan va Sakarya geçmişinde önemli yeri olan bu kale restore edilmelidir.