MSaitandogan @ gmail.com

     İki dünya savaşı ile Çanakkale dahil bir çok savaşı bünyesinde barındıran 20. asrı adeta kıskanan 21. Asır; terör, kan ve göz yaşı ile başladı.

     Kim başlattı? Batı... Hani şu Hiroşima ve Nagazaki'ye Atom bombası atmaktan sabıkalı süper kavgacı.

Afganistan'ı karanlık geceye çeviren, Irak'ı haksız yere işgal edip bölen, parçalayan, BOP projesi safsatası ve Arap Baharı uydurmacası ile Ortadoğu'yu kan gölüne gark eden güç.

 11 Eylül 2001 den sonra "Haçlı seferlerini başlattık." diyerek, İslamofobi'yi dünya'ya duyuran güç.

Neden mi? Çünkü Dünya'da her türlü olumsuzluklara rağmen İslam çığ gibi büyürken, Hıristiyanlık aynı hızla geriliyor. Bunu gören ilgili kişi ya da Ülkeler kendilerine has bir takım entrika ve karşıt faaliyetlere giriştiler.

     Benim bunlara diyeceğim yok. Zira onlar kendi görevlerini yerine getiriyor. Ama benim anlamakta güçlük çektiğim; Müslümanlardan yana görünüp, onların içinde yaşayıp ta "Medeniyetler Çatışması" tezine yardım eden "Akıl Tutulması" hastalığına yakalanan insanlardır. Bakınız bunları Kur'an nasıl tanımlıyor:

     "İnsanlardan öyleleri vardır ki,  "Allah'a ve Ahiret gününe inandık" derler. Ama onlar Mümin değiller. Onlar Allah'ı ve Müminleri aldatmak isterler; Hâlbuki onlar yalnızca kendilerini aldatırlar. Ama bunu Allah'ın ifşa edeceğinin farkında bile değiller. Kalplerinde hastalık/Akıl Tutulması vardır. Allah’ta onların hastalığını artırmıştır. İşte bu ısrarlı yalanları yüzünden can yakıcı azabı hak ederler." (Bakara: 2/8-10)

     Akıl tutulması hastalığına yakalanan insanların özelliklerini de Allah Teâlâ; Şu şekilde açıklıyor:

     "Onlar inanan kimselerle karşılaştıklarında "Biz iman ettik" derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise "Biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyorduk" derler."(Bakara:2/14)

   Bu tutuk akıllı insanlar en son 07 Ocak 2015 tarihinde saat: 11.30 da Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan Haftalık Mizah Dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıda kendilerine özgü rol üstlendiler.

      İkisi polis, On'u Dergi çalışanı 12 kişinin hayatını kaybettiği menfur saldırı; henüz saatini dahi doldurmadan ve konuya ilişkin Fransızlar bile hiçbir bilgi sahibi değilken; Bizim ülkemizde yayın yapan bir kısım Medya:

     - Saldırganlardan birinin,  "Muhammed'in intikamını aldık" dediğini iddia ederek, koskoca İslam Alemini töhmet altında bırakmıştır.

     Yine bir başka Akıl tutukluğu hastası, Olayın Türkiye'de Bayram havasında kutlandığı şeklinde İngilizce attığı

Twit'le Türkiye'yi hedef noktasına çekmesi de ayrı bir garabet!

     Bu Vatan Hainlerinin belirttiğim davranışları bir yana; İslam Aleminden yükselen sesler de tam Batının görmek istediği cinstendi.

     - Efendim, geçmiş olsun! Yapanlar bizden değil! Aslında İslam Dini şiddete karşıdır...

     Haydaa! Durup dururken ne bu şimdi? Yahu... Sizin hiç aklınız yok mu? Fransız kimliği taşıyan kimselerin kendi ülkelerinde kendi vatandaşlarına karşı düzenledikleri bu menfur saldırı Müslümanlarca yapılmış süsü verilerek

Dünya'ya servis edilmiştir.  Hal böyle iken, İslam Alemi adına ezilip büzülerek özür diler gibi davranma hakkını size kim verdi?     

      Sizin bu davranışınız bakın nelere cüret ettirdi İslam düşmanlarını:

     - İslam sorgulanmalı

     - İslam Kanserdir. Metastaz yapmadan ortadan kaldırılmalıdır.

     - Müslümanlar Teröristtir!

     Gördünüz mü şimdi? Buna sebep sizin bu gevşek, ürkek ve korkak davranışınızdır!

     Ulu Allah bu konuda şöyle buyuruyor:

     "Allah'a ve O'nun Elçisine tabi olun ve birbirinizle didişmeyin! Sonra direncinizi yitirirsiniz. Enerjiniz ve rüzgarınız da kesilir. Kesinlikle sabredin, unutmayın ki, Allah Sabredenlerle beraberdir."(Enfal:8/46)

 Ayette geçen niza ihtilaftan farklı olarak bir nevi çatışma ve kavgadır, hatta tefrikadır. İslam Alemi’nin Sünni-Şii ve benzeri gruplara ayrılması hep bu niza'ın sonucudur. Halbuki Müslümanlar Nizaı bırakıp ta şu ayette olduğu gibi sadece sağlam Mümin olsalar; ne kadar güzel olur değil mi? " Öyleyse ne yılgınlığa kapılın, ne de üzülün;

 Eğer gerçek Müminler iseniz, insanların en üstünü mutlaka siz olursunuz."(Al-i İmran:3/139)

    O ne öyle Taksim Meydanına çıkan bir kaç kendini bilmezin: " Hepimiz Çharlie'yiz!" diye böğürmeleri?

     Hani siz daha önce "Hepiniz Ermeni’ydiniz. Ne oldu da şimdi Charlie oldunuz? Bakın, siz Bukalemun'u da geçtiniz. Bukalemun sadece renk değiştiriyor. Siz ise hem karakter, hem kimlik değiştiriyorsunuz. Siz Türk Milletinin verdiği paralarla yaşıyor ve sahibi olduğunuz Medya araçlarınızı yaşatıyorsunuz. Biliyor musunuz. Siz her şey oluyorsunuz, ama bir türlü Türk olamıyorsunuz! Neden mi?  Çünkü:

     - Türk olmak bir şereftir. Türk olmak Mert, yiğit olmaktır. Türk olmak Müslüman olmaktır. Türk olmak dürüst olmaktır. Türk olmak Adam olmaktır!

     - Bence siz adam olmaya bakın!

     Benim Ülkemde 30 yılı aşkındır PKK belası koç yiğitlerimi alkanlar içinde toprağa sererken bu meş'um TV kanalları: "Biri Bizi Gözetliyor", "Gelinim olur musun?", "Benimle Evlenir misin?",  "Benimle çıkar mısın?" "Benimle herze yer misin?", "Ben bilmem eşim bilir." gibi beyin yıkama programlarından ödün vermeyip yayınlarını sürdürüyorlardı. 

Charlie saldırısını kare-kare canlı olarak vermelerindeki mesajı anlayanlar anlamıştır sanırım.

 Gelelim İslam Alemi’nin yürekler yakan haline: Ben size hangisini anlatayım?

     - Kendi İbadethanesine gitmek için işgalci ülkenin askerinden izin almak zorunda kalan, şehit kanından sokakları kan kırmız ırmağa dönen, korkmağa, hatta ölülerine ağıt yakmağa dahi izin verilmeyen, öz yurdunda garip öz vatanında Parya muamelesi gören Filistinlileri mi?

     - Devlet terörünün kol gezdiği, kendi vatandaşlarının canına kıyan, analarının ağladığı, çocuklarının yetim kaldığı kadınlarının  tecavüze uğradığı Suriye'yi mi?

     - Diri diri dünyanın gözü önünde Arakanda mangal partisi yapar gibi yakılan Müslümanları mı?

     - Mısır'da secde ederken kurşuna dizilen insanları mı?

     - Doğu Türkistan'da Nesli kurutmaya yönelik iğdiş edilen ve öldürülen Türk erkeklerini mi?

     - Afganistan'da yıllardır akıtılan Müslüman kanlarını mı?

     - Süper güçler tarafından Ermenilere işgal ettirilen Azerbaycan toprakları Hocalı ve Karabağ'ımı?

     - Irak'ta birbirini kıran Şii-Sünni Müslümanları mı?

     - BOP çılgınlığı adına birbirine düşman ettirilen ve birbirini öldüren Müslümanları mı?

     Hangi birini anlatayım size Değerli Dostlarım!

     Ey Batı Ehli! Ve Ey Onların bizdeki uzantısı aklı tutulmuş kişiler!

     Bilin ki bu ölen Müslümanların yakınları eğer terörist olsaydılar; Sizi tükürükle boğarlardı...

     Ama ben sizin sıkıntınızı biliyorum; Saltanatınızı sürdürmek istiyorsunuz. Artık bu mümkün değil.

     Ellerinden zenginliklerini ve Devletlerini aldığınız Müslümanların Sabrını "Ben Ermeni'yim" diyenlerle "Ben Charlie'yim" diyenler anlayamazlar...

     Onlar Çanakkale savaşında yaralı Anzak askerini sırtında Türk Sağlık Ocağına taşıyan Mehmetçik'teki insan sevgisini asla kavrayamazlar...

     Müslüman'ın Sabrını, yüreğindeki insan sevgisini PKK ya da IŞİD' i kurup Müslümanların üzerine salanlar hiç anlayamazlar…

     Ve yine : "Kim cinayet suçu işlememiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kişiyi öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Dahası kim de bir hayat kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur."(Maide:5/32) ilahi mesajını ilke edinen Müslümanı kavrayamaz.

     Hem bilinmelidir ki, bu ayet; İslam'ın tüm zamanlar ve zeminlerde değişmez ilkesidir. 

     Onun için korkmayın ey İslamofobiyi ağzına sakız yapanlar...

     Yarın Müslümanlar sizin de yaralarınızı sarabilir... Bu merhamet ve insan sevgisi onların genlerinde vardır.

     Ama o aklı tutulanlardan geliniz hep birlikte korunalım, hatta korkalım. Bakınız onları Şanlı Peygamberimiz nasıl anlatıyor:

" Münafıklık alameti üçtür: 1. konuştuğu zaman yalan söyler, 2. Va'd ettiği zaman sözünde durmaz, 3. Emanete hıyanet eder."(Tecrit. c.1, s.45)

    Ve netice olarak şu ayetlerle konumuzu bağlayalım:

     "O zaman iki yüzlüler ve kalbinde hastalık olanlar diyorlardı ki: "Bu adamlara dinleri yanlış yaptırıyor." Oysa Allah'a güvenen herkes şunu bilmeli: Her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet eden yalnız Allah'tır."(Enfal:8/49)

     Allah'ın gör dediği yerden bakanla Şeytan'ın gör dediği yerden bakan; aynı şeye baksalar da aynı şeyi göremezler.

     "Bir de kalpleri hastalıklı, aklı tutulan kimseler var ya, Ve bu onların çirkefliklerinin katmerlenmesine yol açmıştır. En sonunda onlar boğazlarına kadar gömüldükleri inkarda kafir olarak ölüp gidecekler"(Tevbe:9/125).

     - Fransa cumhurbaşkanlarından Fransuva Mitterand'ın Karısı Danielle Mitterand'ın PKK'ya destek vermek için vaktiyle bizim Güney Doğu Anadolu'ya postu serdiğini bilmem hatırlatmaya gerek var mı?

     - ABD  nin terör örgütlerine gizli veya aşikar yaptığı yardımlar nasıl ve ne ile izah edilebilir?

     - Almanya'da Türk aileyi evinde yakarak öldürenlere ne demeli? Ya da Mescidleri yakanlara...

     - Hele son zamanlarda şu Sion-Haçlı işbirlikçilerinin Türkiye'ye karşı takındığı hasmane tavıra ne diyeceğiz?

     - Ya Amerika'da zencileri zevk için öldürenlerin bir mantığı var mı?

     Dünya hepimize yeter. Ama Bilene. Öyle değil mi Dostlar?                                                                                                                    

                                                                                        M. Sait Tandoğan