temeldursun @ hotmail.com

Temel askerde eğitimden arazi olmuş. Komitana yakalanmış. Komitan:

-- La Sen sivilde ne iş yapayisun!? demiş.

Temel selamı çakmış ve 

-- İnşaat kalfasiyum komitanum. demiş.

-- Amelen kaytarsa da yakalasan ne yaparsun?

-- Derhal hesabını keser evine yollarım komitanum.

demiş.